Szkoła Podstawowa nr 6 w Ciechanowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki


Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 6 w roku szkolnym 2018/2019


DYREKCJA

mgr Maria Trojanowska - dyrektor szkoły

mgr Ewa Pozaroszczyk - wicedyrektor, nauczycielka informatyki i zajęć komputerowych

mgr Iwona Dorota Rogińska - wicedyrektor, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

NAUCZYCIELE

mgr Hanna Kłosińska – wychowawczyni oddziału zerowego, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

mgr Joanna Zembrzuska - wychowawczyni klasy 1A, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

mgr Beata Szcześniak - wychowawczyni klasy 1C, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

mgr Izabela Dobrzyniecka - wychowawczyni klasy 2A, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, logopeda

mgr Violetta Muzińska - wychowawczyni klasy 3A, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

mgr Grzegorz Hoffman – bibliotekarz, nauczyciel informatyki

mgr Katarzyna Kądziela - wychowawczyni klasy 2B, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

mgr Agata Maliszewska - wychowawczyni klasy 7A, nauczycielka przyrody i biologii

mgr Urszula Pawlak - wychowawczyni klasy 8A, nauczycielka matematyki

mgr Olga Przewódzka -  wychowawczyni klasy 7B, nauczycielka wychowania fizycznego

mgr Elżbieta Siatkowska - wychowawczyni klasy 6A, nauczycielka techniki i języka polskiego

mgr Tomasz Kolczyński - nauczyciel  religii

mgr Jolanta Bakierzyńska - nauczycielka języka niemieckiego

mgr Bogumiła Blantenberg - nauczycielka języka polskiego, nauczyciel historii i społeczeństwa, wychowawca świetlicy

mgr Beata Bonisławska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, nauczycielka przyrody

mgr inż. Agnieszka Kuczyńska - wychowawczyni klasy 5A, nauczycielka języka angielskiego

mgr Emilia Olszewska - nauczyciel muzyki, nauczyciel doradztwa zawodowego

mgr Urszula Bożena Wiklak (s. Alma ) - nauczycielka religii

mgr Rita Tarczyńska - pedagog szkolny

mgr Hanna Olszewska - nauczyciel języka angielskiego

mgr Iwona Brulińska - wychowawczyni klasy 4B, nauczycielka matematyki

mgr Barbara Frąckiewicz (s. Katarzyna) - nauczycielka religii

mgr Ewa Gulczyńska - nauczycielka języka angielskiego

mgr Anna Kaczorek -, nauczycielka chemii nauczycielka wychowania do życia w rodzinie, nauczycielka biologii

mgr Ilona Kińska - wychowawczyni klasy 4C, nauczycielka wiedzy o społeczeństwie nauczycielka informatyki

mgr Magdalena Klonowska - nauczyciel geografii

mgr Wiesław Kowalczyk - nauczyciel języka niemieckiego

mgr Marzena Lachowicz - nauczycielka fizyki, chemii

mgr Anna Laskowska – nauczycielka języka niemieckiego

mgr Małgorzata Nowicka – nauczyciel muzyki

mgr Danuta Omiecińska – wychowawczyni klasy 3Gd, nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Anna Katarzyna Otłowska - nauczyciel bibliotekarz

mgr Marek Otłowski - nauczyciel historii, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Renata Pęczkowska - Ropelewska - wychowawczyni klasy 3Gb, nauczyciel języka polskiego

mgr Olga Przewódzka – wychowawczyni klasy 7B, nauczycielka wychowania fizycznego, wychowania do życia w rodzinie

mgr Małgorzata Rapacka - Mazur - nauczyciel języka polskiego

mgr Marek Rycicki - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Agnieszka Sadłowska - nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca świetlicy

mgr Marta Skowrońska - wychowawczyni klasy 4A, nauczyciel języka polskiego

mgr Teresa Sokołowska -  nauczyciel geografii

mgr Edyta Sylwia Talarowska - wychowawczyni klasy 3Ga, nauczyciel języka angielskiego

mgr Irena Turowska - wychowawczyni klasy 5B, nauczyciel plastyki nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, nauczyciel zajęć artystycznych

mgr Małgorzata Włoczewska - wychowawczyni klasy 3Gc, nauczyciel chemii, nauczyciel matematyki

mgr Barbara Wysocka - nauczyciel geografii

mgr Maciej Zawistowski - nauczyciel wychowania fizycznego w klasach 2Ga, 3Gd, 3Gc, 3Gb


PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

Jolanta Dąbkowska – sekretarz szkoły

Iwona Rycicka - kierownik gospodarczy

Marta Dusińska – pracownik administracji

Teresa Lipowska – pracownik obsługi

Małgorzata Wardziak – pracownik obsługi

Ewa Gostkowska – pracownik obsługi

Agnieszka Lica – pracownik obsługi

Grażyna Lewandowska – pracownik obsługi

Zofia Szczygielska – pracownik obsługi

Robert Szewczak - pracownik obsługi

Grzegorz Jagielski - pracownik obsługi

Bogumiła Grochalska - pracownik obsługi

Iwona Soliwodzka - pracownik obsługi

Teresa Uznańska - pracownik obsługi

Wiesław Szczygielski - pracownik obsługi

 KONTAKT

Szkoła Podstawowa Nr 6

06-400 Ciechanów

ul. 17 Stycznia 17

tel. 23 672 46 71

ul. Wiklinowa 4

tel. 23 673 63 90

e-mail: s6p@poczta.onet.pl


Szkoła Podstawowa Nr 6 w Ciechanowie - Copyright © 2010-2012 Wszystkie prawa zastrzeżone, powered by Ciechanow24
WebAdmin: gh44@wp.pl